Wobben als Brenno de Winter? Wordt milieu-activist!

‘Milieu-activisten hebben een uitzonderingspositie, daarom ben ik altijd een milieu-activist als ik Wob’, aldus big wobber Brenno de Winter. Vorige week gaf hij een gastcollege over de Wet Openbaarheid Bestuur aan de Fontys Hogeschool Journalistiek: waarom elke wobber milieu-activist moet worden.

Foto door Oxfam International

Verdrag van Aarhus
Het Verdrag van Aarhus bepaalt dat elke burger recht heeft op inspraak bij milieubeslissingen. Om ervoor te zorgen dat iedereen dit recht potentieel kan uitoefenen legt het verdrag drie dingen vast:

  • Iedereen heeft recht op toegang tot milieu-informatie
  • Iedereen heeft recht op inspraak in milieubesluitvorming
  • Iedereen heeft recht op toegang tot de rechter betreffende milieuzaken

Voor journalisten en wobbers is vooral het eerste recht interessant. Het verdrag verplicht de overheid namelijk om binnen twee weken een besluit te nemen over een milieu gerelateerd wob-verzoek.

Termijn
Normaal gesproken heeft de instantie waar jij informatie opvraagt volgens de Wet Openbaarheid Bestuur 28 dagen om een besluit te nemen. En die periode kan met nog eens 28 dagen verlengd worden. ‘Het is dus verstandig om als milieu-activist te wobben’, zegt De Winter. ‘Voor je het weet zit je aan de maximale termijn van 56 dagen; want reken er maar op dat instanties tijd gaan rekken. Dankzij het verdrag van Aarhus zijn de termijnen voor aanvragen door milieu-activisten veel korter. En in sommige gevallen maakt die tijdwinst net het verschil.’ Bovendien kun je als milieu-activist eerder naar de rechter stappen.

Hacken
Als voorbeeld noemt Brenno de Winter de nieuwe OV-chipkaart poortjes. ‘Ik wilde weten wat al die nieuwe OV-chipkaartpoortjes gekost hadden, en dus diende ik een wobverzoek in. Hierbij deed ik een beroep op het Verdrag van Aarhus, want de NS installeerde de poortjes om ‘de veiligheid op de stations te vergroten’. Dat doen ze natuurlijk om meer mensen de trein in te krijgen. En meer mensen in de trein betekent minder mensen in de auto’, zegt De Winter lachend. ‘Soms is wobben een kwestie van hacken. Je moet slim zijn bij het schrijven van je wob-verzoek.’