Hoge Raad verbiedt leges: overwinning voor de journalistiek

De Hoge Raad heeft vandaag bekend gemaakt dat gemeentes geen leges mogen heffen. gemeentes vroegen vergoedingen voor het leveren van informatie naar aanleiding van een Wob-verzoek. Dat mag nu dus niet meer; een overwinning voor de journalistiek.

Illustratie door Austin Kleon

Het was altijd al bij wet verboden voor gemeentes om leges te heffen. Toch gebeurde het; vooral om wob-verzoeken te frustreren. “Daarom”, schrijft Alexander Pleijter op De Nieuwe Reporter, “komt de uitspraak van de Hoge Raad niet als een verrassing.” De uitspraak volgt na een aantal rechtszaken waarbij RTL Nieuws de leges voor ingediende wob-verzoeken weigerde te betalen.

Gemeentes mogen leges heffen wanneer er sprake is van een dienst – maar een Wob-verzoek is geen dienst. Bij een dienst gaat het om een overwegend individualiseerbaar belang, en mag er geen verband zijn met openbaar bestuur. Met een Wob-verzoek mag je alleen informatie opvragen betreffende openbaar bestuur. Dit doe je voor het algemeen belang. Een Wob-verzoek is daarom geen dienst, dus mogen er geen leges voor gevraagd worden.

Op Villamedia.nl schrijft big wobber Brenno de Winter dat hijzelf voor bijna 30.000 euro bedreigd werd. “Een effectieve druk op een freelance journalist om vooral maar geen informatie meer bij de overheid op te vragen.” Die tijd is nu voorbij. Niet alleen is De Winter van plan eerder betaalde leges terug te vorderen, ook wil hij de gemeentes aansprakelijk stellen voor de verloren arbeidstijd.

De uitspraak van de Hoge Raad slaat gemeentes een belangrijk frustratiemiddel uit handen. De drempel om te gaan wobben is hiermee weer iets lager geworden. WOB on!