All posts tagged ‘Verdrag van Aarhus

Oxfam International - Climate Monster Stunt

Wobben als Brenno de Winter? Wordt milieu-activist!

WOB 24/01/2013

‘Milieu-activisten hebben een uitzonderingspositie, daarom ben ik altijd een milieu-activist als ik Wob’, aldus big wobber Brenno de Winter. Vorige week gaf hij een gastcollege over de Wet Openbaarheid Bestuur aan de Fontys Hogeschool Journalistiek: waarom elke wobber milieu-activist moet worden. Verdrag van Aarhus Het Verdrag van Aarhus bepaalt dat elke burger recht heeft op […]