All posts tagged ‘Onderzoek

Journalistiek in een tijd van data

Journalistiek 23/06/2011

Webjournalist Geoff McGhee maakte voor Stanford University een serie video’s (incl. superhandige voetnoten) over datajournalistiek. Hij onderzocht hoe datajournalistiek ingezet kan worden om verhalen te vertellen. De belangrijkste conclusies van McGhee’s onderzoek, met de hoofdstuknummers die daarbij horen: De vraag naar tools voor data-analyse neemt toe, nu de hoeveelheid data toeneemt. (1 + 7) Experts […]