All posts tagged ‘Brenno de Winter

Illustratie door Austin Kleon

Hoge Raad verbiedt leges: overwinning voor de journalistiek

WOB 08/02/2013

De Hoge Raad heeft vandaag bekend gemaakt dat gemeentes geen leges mogen heffen. gemeentes vroegen vergoedingen voor het leveren van informatie naar aanleiding van een Wob-verzoek. Dat mag nu dus niet meer; een overwinning voor de journalistiek. Het was altijd al bij wet verboden voor gemeentes om leges te heffen. Toch gebeurde het; vooral om […]

Oxfam International - Climate Monster Stunt

Wobben als Brenno de Winter? Wordt milieu-activist!

WOB 24/01/2013

‘Milieu-activisten hebben een uitzonderingspositie, daarom ben ik altijd een milieu-activist als ik Wob’, aldus big wobber Brenno de Winter. Vorige week gaf hij een gastcollege over de Wet Openbaarheid Bestuur aan de Fontys Hogeschool Journalistiek: waarom elke wobber milieu-activist moet worden. Verdrag van Aarhus Het Verdrag van Aarhus bepaalt dat elke burger recht heeft op […]