De toekomst volgens Philip Meyer: data + verhalen

Tijdens de Computation+Journalism conferentie spraken Irfan Essa en Philip Meyer over de toekomst van de journalistiek. Meyer pionierde in 1978 met zijn boek over precision journalism, waarbij hij wetenschappelijke methoden inzette voor de journalistiek. Ook in de toekomst speelt precision journalism volgens Meyer een belangrijke rol.

Aandacht
“Zolang de hoeveelheid informatie blijft toenemen, ontstaat er een tekort aan datgene wat informatie ‘opeet’ – namelijk aandacht”, aldus Philip Meyer.

“So attention becomes the scares good. (…) One of the ways we can use scientific methods to fix that, is to find the relevant information inside the facts and to find the truth in the facts. …to give information some structure, should be part of your effort in computational journalism.”

Als (data-)journalist moet je het kaf van het koren scheiden voor je publiek – en hierbij zouden datajournalistieke of sociaal wetenschappelijke methoden je goed van pas kunnen komen. Computers analyseren data snel en efficient.

Vertrouwen
Met zijn boek ‘The Vanishing Newspaper’ heeft Meyer geprobeerd kranten er van te overtuigen dat vertrouwen het schaarse goed is. Volgens hem is de krantenindustrie niet ten dode opgeschreven:

“Newspapers could save themselves, and they could save their industry if they’d learn how to create trust. (…) But I didn’t see anyone following that strategy yet.”

Door zich te ontwikkelen tot een betrouwbare bron van informatie, zouden kranten lezers blijvend aan zich kunnen binden. Volgens Meyer betekent dit dat kranten juiste informatie moeten brengen, en dus niet zozeer de informatie die lezers graag willen lezen. Kranten moeten betrouwbaar zijn, en eventueel entertainen – niet andersom.

Nieuwe journalistiek
Ondanks het gebrek aan aandacht en vertrouwen dat media bij hun publiek weten los te peuteren, is Meyer positief over de toekomst. Die toekomst bestaat volgens hem uit een combinatie van wetenschappelijke methoden en aantrekkelijke verhalen.

“We need precision journalism and narrative journalism to come together in the same organization – maybe even in the same head. Because the total stream of information needs structure. And you can do that with plotting as in narrative; and you can do it with theory as in science.”

Door journalistiek te baseren op wetenschappelijke methode wordt het betrouwbaarder, bovendien kun je grote datasets doorgronden. Door de data te vertalen naar een verhaal, krijgt het betekenis. Bovendien maakt het grote hoeveelheden informatie toegankelijk en begrijpelijk voor het publiek.

Datajournalistiek
De ideeën van Philip Meyer over aandacht, vertrouwen en een nieuwe journalistiek laten zich gemakkelijk toepassen op precision journalism of datajournalistiek. Door met zorg je data in te winnen en te analyseren, kun je jouw publiek relevante en nieuwe informatie presenteren. Voor lezers een reden om terug te komen – aandacht. Tegelijkertijd kun je de datasets, waarop een verhaal gebaseerd is, publiceren of voor de enkele geïnteresseerde nerd je methoden beschrijven. Voeg dan nog een flinke scheut verhalende journalistiek toe, en je bent volgens Philip Meyer bestand tegen de toekomst.