Journalistiek in een tijd van data

Webjournalist Geoff McGhee maakte voor Stanford University een serie video’s (incl. superhandige voetnoten) over datajournalistiek. Hij onderzocht hoe datajournalistiek ingezet kan worden om verhalen te vertellen. De belangrijkste conclusies van McGhee’s onderzoek, met de hoofdstuknummers die daarbij horen:

  1. De vraag naar tools voor data-analyse neemt toe, nu de hoeveelheid data toeneemt. (1 + 7)
  2. Experts helpen door applicaties (toegankelijk) te maken voor beginners in de datavisualisatie. (1 + 7)
  3. Journalisten vinden nog steeds nieuwe manieren om verhalen te vertellen op basis van data. (2 + 3)
  4. Door hun ervaring zijn infographic designers de aangewezen mensen om datavisualisaties te introduceren in de journalistiek. Maar uitgerekend zij vragen zich af of visualiseren wel de methode is voor het uitleggen van concepten. (4)
  5. Anno nu worden gegevens steeds persoonlijker. (5)
  6. Data zal steeds vaker real-time gepubliceerd worden. Dat is een uitdaging voor ons vermogen om data te absorberen, analyseren en visualiseren. (5)
  7. Tools en technieken voor online datavisualisatie zijn in ontwikkeling. Nieuwe tools maken online datavisualisaties gemakkelijker. (7)
  8. Data-analyse is minstens zo belangrijk als datavisualisatie. Er zijn tools om dit makkelijker te maken. (7)

De ‘journalism in the age of data’-film duurt een uurtje. Doe je zelf een plezier en kijk het helemaal, en kijk het nog eens. Check die site!