Kubus visualisaties over innovatiebeleid

Vandaag een kleurrijke visualisatie in het 609 Cultuur en Media magazine van het Mediafonds. Voor het aprilnummer heeft Jantien Methorst het innovatie- en cultuurbeleid gevisualiseerd.

Foto spread Innovatiebeleid schiet door van verkennen naar verkopen - 609 Cultuur en Beleid - Martijn Poel/Jantien Methorst

Volgens auteur Martijn Poel is innovatie de norm in de cultuursector. In “Innovatiebeleid schiet door van verkennen naar verkopen” (PDF) bespreekt hij de twee fasen van het innovatieproces: de verkennende fase met een nadruk op fundamenteel onderzoek en technische experimenten; en de tweede fase gericht op valorisatie of commercialisatie.

“De rijksoverheid in Nederland biedt steeds minder ondersteuning voor de eerste, verkennende helft van het innovatieproces en geeft steeds meer aandacht aan de tweede helft: valorisatie.”

Visualisatie: Innovatie en Cultuurbeleid - Jantien Methorst - 609 Cultuur en Media

Die verschuiving in het beleid van kennis naar commercialisatie zou leiden tot vijf risico’s; waaronder bezuinigingen door provincies en gemeenten, en een afname van Europese investeringen. De gevolgen van dit scenario zijn verbeeld in een tweede visualisatie:

Visualisatie: Scenario publieke investeringen innovatie en cultuur - Jantien Methorst - 609 Cultuur en Media